RODO  

logologo
logo
Świetlica - dokumentyŚwietlica_aktualności_
Dokumenty szkoły
Zawody sportowe
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zawody sportoweDodatkowe zajęcia sportowe
Zajęcia rozwijające zainteresowaniaZajęcia z innowacji pedagogicznych
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Konkursy - kalendarzKonkursy - nasze sukcesyKonkursy - aktualności

 „Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych…

 nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

W naszej szkole z inicjatywy samorządu szkolnego w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim  i powszechnym uczniowie wybrali nauczyciela, który pełni funkcję rzecznika  praw ucznia. Osoba, którą uczniowie obdarzyli zaufaniem jest p. Monika Ogrodnik.

Rzecznik praw ucznia to  nauczyciel,  którego rola polega na dbaniu o  przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu  konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz uczeń –uczeń.

Rolą rzecznika jest:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka;
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • mediacja między stronami konfliktu;
 • podejmowanie współpracy z samorządem uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu;
 • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i udzielenie pomocy zgodnie  z ustalonym trybem postępowania.

 

 

 

Podstawowe obowiązki rzecznika to:

 • znajomość prawa oświatowego
 • znajomość statutu szkoły, wso,  regulaminu samorządu uczniowskiego oraz konwencji praw dziecka,
 • zajmowanie się przypadkami  naruszania praw ucznia w szkole,
 • upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole
 • popularyzacja prawa uczniów również wśród nauczycieli.
 • reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.

 

Rzecznik praw ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

- zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia

- zasadą równości  - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia

- zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©