RODO           

logologo
logo
logo
Dokumenty szkoły

Istotne w funkcjonowaniu szkoły jest skupienie uwagi na wychowaniu traktowanym integralnie z edukacją - opartym nie tylko na różnorodnych programach profilaktycznych, ale także na zasadzie kształtowania wśród uczniów poczucia odpowiedzialności – świadomości posiadania kompetencji kluczowych.

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

1)sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach nowożytnych;

2)sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym,

a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz

wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4)kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin

ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki,

w tym programowanie;

5)rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)praca w zespole i społeczna aktywność;

7)aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Oksana Kotormus

Kompetencje kluczowe

 


 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach to nowo powstała placówka, która funkcjonuje od 1 września 2017 r. Mieścimy się przy ulicy Partyzantów 31, w trzykondygnacyjnym budynku. Na parterze znajdują  się oddziały przedszkolne, stołówka, świetlica główna .Na pierwszym piętrze mieszczą się klasy 1-3, zaś drugie piętro zajmuje młodzież szkolna klas 4-7. Oddziały liczą ok. 25 uczniów, co sprzyja komfortowi i efektywności nauki. Cała szkoła objęta jest monitoringiem. W szkole znajduje się 21 sal lekcyjnych.

 

Nasze klaso-pracownie wyposażone są w nowe meble, tablice interaktywne i przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia. Na bieżąco uzupełniamy pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, by lekcje mogły być atrakcyjne dla uczniów.

 

Do dyspozycji uczniów jest również nowoczesna hala sportowa. Lekcje informatyki odbywają się w pracowni komputerowej, wyposażonej w nowy sprzęt.

 

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół  przedmiotowych. Mamy także nowy, atrakcyjny plac zabaw. Uczniowie klas 4-7 mogą korzystać z boiska szkolnego, którego teren jest ogrodzony.

 

Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego i konsultacje z psychologiem. Pomoc tych specjalistów okazuje się zbawienna w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, emocjonalnych lub trudności w nauce.

 

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, której księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany. Biblioteka pełni również funkcję centrum informatycznego.

 

W kuchni przygotowywane są smaczne i tanie posiłki, które uczniowie  spożywają w stołówce.

 

Nad zdrowiem uczniów czuwa pani Pielęgniarka.

 

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus.

 


 

Dyrektor Szkoły - Małgorzata Pelczarska

Wicedyrektor Szkoły - Aneta Sosińska

Kierownik świetlicy szkolnej - Elżbieta Dzieniszewska

 

 

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 15 do 17.

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, do piątku poprzedzającego dany tydzień)

 

Nauczyciele pełnią dyżury w każdy wtorek od 15 do 17.

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, do piątku poprzedzającego dany tydzień)

 

W dni otwarte (wtorki i środy wg grafiku) nauczyciele dyżurują w klasach od godziny 17 do godziny 19.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Łomiankach                                                                                                                                                                                                                                                     

oficjalna strona internetowa

 

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

 

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2dabrowa@edulomianki.pl

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©