RODO  

logologo
logo
Świetlica - dokumentyŚwietlica_aktualności_
Dokumenty szkoły
Zawody sportowe
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zawody sportoweDodatkowe zajęcia sportowe
Zajęcia rozwijające zainteresowaniaZajęcia z innowacji pedagogicznych
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Konkursy - kalendarzKonkursy - nasze sukcesyKonkursy - aktualności

 


   ROK SZKOLNY 2020/2021   


 

 

PROGRAM WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 

 

 

 

 

 

Główne założenia programu:
 

 • Głównym zadaniem Wolontariatu Szkolnego jest reagowanie na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego
 • Program oraz metody pracy zostały dostosowane do możliwości wolontariuszy oraz warunków panujących podczas pandemii koronawirusa
 • Udział w Wolontariacie Szkolnym opiera się na zasadzie dobrowolności oraz bezinteresowności

 

Cele programu:
 

 • Zapoznanie z ideą wolontariatu
 • Rozwijanie wśród uczniów otwartości na potrzeby drugiego człowieka
 • Kształtowanie i rozwijanie empatii, życzliwości i bezinteresowności
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka
 • Pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

 

Udział w wolontariacie:

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym

 • Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne pomysły i inicjatywy oraz wyrażać swoje zdanie na temat inicjatyw pojmowanych przez Wolontariat Szkolny
 • Wolontariusz ma prawo zrezygnować z udziału w wolontariacie szkolnym (po uprzednim poinformowaniu opiekuna Wolontariatu Szkolnego)
 • Wolontariusza powinny cechować: chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność, zaangażowanie, kultura osobista
 • Wolontariusz może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony opiekuna Wolontariatu Szkolnego
 • Wolontariusz ma obowiązek wywiązywać się z powierzonych mu zadań
 • Wolontariusz powinien systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu Szkolnego oraz akcjach pomocowych przez niego organizowanych

 

Plan działania Wolontariatu Szkolnego na rok szkolny 2020/2021:
 

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu prac domowych oraz w nauce do sprawdzianów i kartkówek
 • Pomoc w świetlicy szkolnej (w czasie nauki stacjonarnej w szkole)
 • Udział w akcji pomocowej „Szlachetna Paczka”
 • Wykonanie kartek świątecznych dla kombatantów (akcja organizowana przez świetlicę szkolną)
 • Adopcja zwierzęcia na odległość
 • Zbiórka produktów dla schroniska dla zwierząt
 • Wiosenna akcja sprzątania okolic szkoły
 • Reagowanie na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej

Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©