RODO  

logologo
logo
Świetlica - dokumentyŚwietlica_aktualności_Plan zajeć świetlicy
Dokumenty szkoły
Zawody sportowe
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zawody sportoweDodatkowe zajęcia sportowe
Zajęcia rozwijające zainteresowaniaZajęcia z innowacji pedagogicznych
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Konkursy - kalendarzKonkursy - nasze sukcesyKonkursy - aktualności

PIĘKNE JEST TO, CO CZYNI NAS DOBRYM…

 

                                              

       „ Człowiek jest wielki

               nie przez to, co ma,

               nie przez to, kim jest,

      lecz przez to,

       czym dzieli się z innymi”.  

                                        (Jan Paweł II)

 


              

 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

           "USKRZYDLENI"

 

CELE PROGRAMU

 • Otwieranie się na potrzeby i problemy innych ludzi
 • Pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego
 • Wspieranie zainteresowań, talentów i zdolności uczniów
 • Współpraca między rówieśnikami
 • Współtworzenie wolontariuszy i ich rodziców
 • Poznawanie swoich mocnych i słabych stron
 • Przeciwdziałanie samotności, egoizmowi, braku akceptacji
 • Przełamywanie barier wiekowych, pokoleniowych i intelektualnych

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 • Program został dostosowany do możliwości i potrzeb wolontariuszy
 • Zadania mają na celu poszerzanie przez wolontariuszy wiedzy, doskonalenie umiejętności w zakresie postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia na drugiego człowieka
 • Program ma na celu ukazanie celowości działań         edukacyjno-wychowawczych w pracy z dziećmi
 • Dąży do osiągnięcia przez uczniów dojrzałości szkolnej w zakresie społecznym i emocjonalnym
 • Szkolne Koło Wolontariatu jest otwarte na zadania i potrzeby środowiska lokalnego
 • Ma na celu podążanie za potrzebami środowiska  lokalnego, w którym to odbywa się jego działalność

 

Podstawa prawna wolontariatu- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz z 2014 r., poz.1118

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji, pomysłów i inicjatyw
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pomocy i wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działania wolontariackiego, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Wolontariusz nie może być poddany presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem, które pozostaje w konflikcie z jego przekonaniami

    CECHY WOLONTARIUSZA

 • Empatia i otwartość na potrzeby innych
 • Odpowiedzialność, odwaga,systematyczność
 • Kultura osobista
 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili dla innych

 

TREŚCI DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 • Pomoc dla schronisk dla zwierząt(organizowanie zbiórek karmy i innych niezbędnych rzeczy)
 • Pomoc dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym(organizowanie spotkań z podopiecznymi szpitala, psychiczne wsparcie w walce z chorobą)
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w szkole(dzielenie się wiedzą , pomoc w odrabianiu lekcji)
 • Pomoc w świetlicy szkolnej
 • Przystąpienie do Akcji Góra Grosza
 • Udział w Akcji –„NIE BĄDŹ SKNERA-KUP PAMPERA”.

 

                                                                             Opracowała

                                                                         Joanna Morawska

 

 


 


Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2dabrowa@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©