RODO  

logologo
logo
Świetlica - dokumentyŚwietlica_aktualności_Plan zajeć świetlicyNasza_świetlica_
Dokumenty szkoły
Zawody sportowe
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zawody sportoweDodatkowe zajęcia sportowe
Informacja o zajęciachZajęcia rozwijające zainteresowaniaZajęcia z innowacji pedagogicznych
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Konkursy - kalendarzKonkursy - nasze sukcesy
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA
STREFA UCZNIA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

EDYTA STANISZEWSKA

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej mają one na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym. Diagnoza i terapia pedagogiczna odnoszą się do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli:

  • uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym;
  • uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, np. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera;
  • uczniów niedostosowanych społecznie;
  • uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych.

Zajęcia odbywają się w Sali 209.

 

 

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

AGATA SAWICKA

 


 

Gr. I wtorki 13.00-14.00 „Najmłodsi”

Gr. II wtorki 14.00-15.00 „Dziewczynki kl. V-VI”

Gr. III wtorki 15.30-16.30 „Młoda Femina”

Gr. IV środy 12.30-13.30 „Klasy III”

Gr. V środy 14.30-15.30 „Klasy V”

Gr. VI środy 15.30-16.30 „Najstarsi chłopcy”

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

 

Monika Pączkowska  s.127a

 

1

8.00-8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50-12.35

6

12.55-13.40

7

13.50- 14.35

8

14.45-15.30

 

Poniedziałek

 

 

 

 

Rewalidacja gr.1

11.50-12.50

s.203

Terapia ped.

Gr.1

s.203

ZDW

gr.1

biblioteka

 

 

Wtorek

 

 

 

Terapia ped.

Gr.2

s.203

 

Terapia ped.

Gr. 3

s.115

Rewalidacja

Gr.2

13.50-14.50

biblioteka

 

 

Środa

 

 

 

 

ZDW

Gr.2

biblioteka

ZDW

Gr. 3

biblioteka

ZDW

Gr.4

biblioteka

 

 

Czwartek

 

 

 

ZDW

Gr.5

s.203

ZDW

Gr.6

s.203

Rewalidacja

Gr.3

12.55-13.55

biblioteka

 

 

 

 

Piątek

 

 

 

 

ZDW – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Na zajęciach korekcyjno - kompensacyjne uczęszczają uczniowie, którzy mają trudności w nauce, wynikające z zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej lub obniżonej sprawności manualnej. Są oni objęci zajęciami na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

     Dla każdego ucznia jest opracowany indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaje zaburzeń. Dzieci realizują zadania i działania, które mają na celu zniwelowawnie deficytów rozwojowych, usprawnienie zaburzonych funkcji, wspomaganie ich indywidualnego rozwoju.

 

 

LOGOPEDIA

 

MARIKA DAKOWSKA (s.127a lub sala w bibliotece).

Pon. 12:10-16:50

Wt. 8:20-15:35

Śr. 12:30-15:30

Czw. 8:50-15:30

Pt. 12:55-14:40

 

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza przesiewowe badanie mowy wśród uczniów z  grup zerówkowych i klas I. Ma ono na celu wyłonienie dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy. Wśród dzieci, które zostały zakwalifikowane do terapii zostaje wykonana diagnoza logopedyczna. Ćwiczenia odbywają się najczęściej w niewielkich grupach, jeden raz w tygodniu. Czas zajęć jest dostosowany do  potrzeb i możliwości uczniów.

Terapia logopedyczna ma na celu usunięcie nieprawidłowości w procesie porozumiewania się, m.in.: usprawnianie aparatu artykulacyjnego, usprawnianie funkcji oddechowo- fonacyjnych, usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, wywołanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, usprawnianie słuchu fonematycznego, budowanie sprawności narracyjnej, usprawnianie płynności mowy.

Uczniowie prowadzą zeszyty z zaleceniami do pracy w domu, dlatego zachęcamy Państwa do wspólnych ćwiczeń z dziećmi, gdyż tylko dzięki codziennej, systematycznej pracy w domu uzyskujemy pozytywne efekty terapii. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny Librus.

 

PLAN ZAJĘĆ KATARZYNA BENTKOWSKA

 

Terapia logopedyczna ( s.127a lub sala w bibliotece).

Poniedziałek              11:30-14:50

Wtorek                        12:10-14:30

Środa                          11:30-13:45

Czwartek                    13:15-14:30

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Oksana Pietraszek: środa 14:40- 15:40, sala 2/03

 

KSZTAŁTOWANIE KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (bajkoterapia + elementy dramoterapii):

 

Oksana Pietraszek: środa 13:50 - 14:35. sala 2/03

 


Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2dabrowa@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©