RODO  

logologo
logo
Świetlica - dokumentyŚwietlica_aktualności_Plan zajeć świetlicyNasza_świetlica_
Dokumenty szkoły
Zawody sportowe
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zawody sportoweDodatkowe zajęcia sportowe
Informacja o zajęciachZajęcia rozwijające zainteresowaniaZajęcia z innowacji pedagogicznych
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Konkursy - kalendarzKonkursy - nasze sukcesy

TERAPIA PEDAGOGICZNA

EDYTA STANISZEWSKA

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej mają one na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym. Diagnoza i terapia pedagogiczna odnoszą się do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli:

  • uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym;
  • uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, np. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera;
  • uczniów niedostosowanych społecznie;
  • uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych.

Zajęcia odbywają się w Sali 209.

 

 

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

AGATA SAWICKA

 


 

Gr. I wtorki 13.00-14.00 „Najmłodsi”

Gr. II wtorki 14.00-15.00 „Dziewczynki kl. V-VI”

Gr. III wtorki 15.30-16.30 „Młoda Femina”

Gr. IV środy 12.30-13.30 „Klasy III”

Gr. V środy 14.30-15.30 „Klasy V”

Gr. VI środy 15.30-16.30 „Najstarsi chłopcy”

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

 

Monika Pączkowska  s.127a

 

1

8.00-8.45

2

8.55-9.40

3

9.50-10.35

4

10.45-11.30

5

11.50-12.35

6

12.55-13.40

7

13.50- 14.35

8

14.45-15.30

 

Poniedziałek

 

 

 

 

Rewalidacja gr.1

11.50-12.50

s.203

Terapia ped.

Gr.1

s.203

ZDW

gr.1

biblioteka

 

 

Wtorek

 

 

 

Terapia ped.

Gr.2

s.203

 

Terapia ped.

Gr. 3

s.115

Rewalidacja

Gr.2

13.50-14.50

biblioteka

 

 

Środa

 

 

 

 

ZDW

Gr.2

biblioteka

ZDW

Gr. 3

biblioteka

ZDW

Gr.4

biblioteka

 

 

Czwartek

 

 

 

ZDW

Gr.5

s.203

ZDW

Gr.6

s.203

Rewalidacja

Gr.3

12.55-13.55

biblioteka

 

 

 

 

Piątek

 

 

 

 

ZDW – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Na zajęciach korekcyjno - kompensacyjne uczęszczają uczniowie, którzy mają trudności w nauce, wynikające z zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej lub obniżonej sprawności manualnej. Są oni objęci zajęciami na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

     Dla każdego ucznia jest opracowany indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaje zaburzeń. Dzieci realizują zadania i działania, które mają na celu zniwelowawnie deficytów rozwojowych, usprawnienie zaburzonych funkcji, wspomaganie ich indywidualnego rozwoju.

 

 

LOGOPEDIA

 

MARIKA DAKOWSKA, s.127a lub sala w bibliotece

Pon. 12:10-16:50

Wt. 8:20-15:35

Śr. 12:30-15:30

Czw. 8:50-15:30

Pt. 12:55-14:40

 

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza przesiewowe badanie mowy wśród uczniów z  grup zerówkowych i klas I. Ma ono na celu wyłonienie dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy. Wśród dzieci, które zostały zakwalifikowane do terapii zostaje wykonana diagnoza logopedyczna. Ćwiczenia odbywają się najczęściej w niewielkich grupach, jeden raz w tygodniu. Czas zajęć jest dostosowany do  potrzeb i możliwości uczniów.

Terapia logopedyczna ma na celu usunięcie nieprawidłowości w procesie porozumiewania się, m.in.: usprawnianie aparatu artykulacyjnego, usprawnianie funkcji oddechowo- fonacyjnych, usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, wywołanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, usprawnianie słuchu fonematycznego, budowanie sprawności narracyjnej, usprawnianie płynności mowy.

Uczniowie prowadzą zeszyty z zaleceniami do pracy w domu, dlatego zachęcamy Państwa do wspólnych ćwiczeń z dziećmi, gdyż tylko dzięki codziennej, systematycznej pracy w domu uzyskujemy pozytywne efekty terapii. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny Librus.

 

PLAN ZAJĘĆ KATARZYNA BENTKOWSKA

 

Wspomaganie w klasie 2c  (s.016)

Poniedziałek               7:45-11:30

Wtorek                                   7:45-12:55

Środa                          7:45-11:30

Czwartek                    7:45-12:35

Piątek                         7:45-11:30

Terapia logopedyczna (gabinet logopedyczny s.127a lub sala w bibliotece)

Poniedziałek              12:25-13:40

Wtorek                        13:15-13:45

Środa                          12:20-15:05

Czwartek                    13:15-14:45

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Oksana Pietraszek: środa 14:40- 15:40, sala 2/03

 

KSZTAŁTOWANIE KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (bajkoterapia + elementy dramoterapii):

 

Oksana Pietraszek: środa 13:50 - 14:35. sala 2/03

 


Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2dabrowa@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©