RODO  

logologo
logo
Dokumenty szkoły

LOGOPEDIA

 

Marika Dakowska

Poniedziałek     (s.127) 12:55 - 14:35
Wtorek              (s.127) 12:55 - 15:30
Środa               (s.127) 12:55 - 15:30
Czwartek         (s.116) 12:55 - 15:30

 

Katarzyna Bentkowska

Poniedziałek 11:40-15:45
Wtorek 12:55-13:55
Środa 11:40-14:50
Czwartek 11:40-13:50
Piątek 11:50-12:50

 

Urszula Polańska

Poniedziałek 12:55 - 13:40, 14:45 - 15:30
Wtorek 11:50 - 15:30
Środa 13:50 - 16:25

 

     Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza przesiewowe badanie mowy wśród uczniów z  grup zerówkowych i klas I. Ma ono na celu wyłonienie dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy. Wśród dzieci, które zostały zakwalifikowane do terapii, zostaje wykonana diagnoza logopedyczna. Ćwiczenia odbywają się najczęściej w niewielkich grupach, jeden raz w tygodniu. Czas zajęć jest dostosowany do  potrzeb i możliwości uczniów.

W szkole prowadzimy również profilaktyczne zajęcia logorytmiczne w klasach "0". Odbywają się one we wtorki o godzinie 11:40, 1-2 razy w miesiącu.

     Terapia logopedyczna ma na celu usunięcie nieprawidłowości w procesie porozumiewania się, m.in.: usprawnianie aparatu artykulacyjnego, usprawnianie funkcji oddechowo- fonacyjnych, usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, wywołanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, usprawnianie słuchu fonematycznego, budowanie sprawności narracyjnej, usprawnianie płynności mowy.

     Uczniowie prowadzą zeszyty z zaleceniami do pracy w domu, dlatego zachęcamy Państwa do wspólnych ćwiczeń z dziećmi, gdyż tylko dzięki codziennej, systematycznej pracy w domu uzyskujemy pozytywne efekty terapii. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny Librus.

 

mgr Marika Dakowska

mgr Katarzyna Bentkowska

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

 

Monika Pączkowska  s.127a

Poniedziałek 11:50 - 12:35
14:50 - 15:35
Wtorek 12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
Czwartek 11:50 - 12:35
14:50 - 15:35

 

     Na zajęciach korekcyjno - kompensacyjne uczęszczają uczniowie, którzy mają trudności w nauce, wynikające z zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej lub obniżonej sprawności manualnej. Są oni objęci zajęciami na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

     Dla każdego ucznia jest opracowany indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaje zaburzeń. Dzieci realizują zadania i działania, które mają na celu zniwelowawnie deficytów rozwojowych, usprawnienie zaburzonych funkcji, wspomaganie ich indywidualnego rozwoju.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

Daria Turek

klasy I

wtorek

czwartek

12:55 - 13:40
11:50 - 12:35

klasy II wtorek 13:50 - 14:35
klasy III środa 11:50 - 12:35

 

Zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi objęci są uczniowie posiadający opinię z PPP oraz uczniowie mający problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania.  Zajęcia te odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Tematy zajęć dobierane są w zależności od potrzeb uczniów i związane z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.


Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach
                                                                                                                                                    
                                                                                             

ul. Partyzantów 31, 05-092, Łomianki

telefon: 22 888 97 20

e-mail: sp2dabrowa@edulomianki.pl

oficjalna strona internetowa

 

Polityka cookies i prawa autorskie

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©