Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach po raz kolejny uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) „Aktywna Tablica”.

Dzięki udziałowi w programie nasza szkoła otrzymała dotację na zakup ekranów interaktywnych, projektorów oraz urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, ubogacających przekaz treści programowych na zajęciach dydaktycznych. W roku 2023/2024 dodatkowo szkoła została doposażona w specjalistyczne oprogramowanie ‘’Eduterap” oraz pomoce do zaburzeń procesów uczenia się, które umożliwią i poszerzą możliwości do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Interaktywne ćwiczenia z programem Eduterapeutica na zajęciach logopedycznych sprawiają, że uczniowie wykazują większe zainteresowanie zadaniami. Równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybsze i efektywniejsze przyswajanie realizowanego programu terapii.

Kolejną pomocą terapeutyczną zakupioną w ramach programu „Aktywna Tablica” są gogle VR. Zapewniają one uczniom nie tylko ciekawe zajęcia, ale przede wszystkim w znacznym stopniu podwyższają poziom zapamiętywania przedstawionego materiału.