ikona kalendarza

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.09.2022-rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.11.2022-Uroczystość Wszystkich Świętych

11.11.2022-Święto Odzyskania Niepodległości

23.12.2022-31.12.2022- Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023-Święto Trzech Króli

13-26.02.2023 -Ferie zimowe

06-11.04.2023-Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023 – Święto Pracy

03.05.2023-uchwalenie Konstytucji 3-go Maja

08.06.2023-Boże Ciało

23.06.2023-Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dodatkowe dni wolne, ustalone przez dyrektora

  • 31.10.2022
  • 02.05.2023
  • 04.05.2023
  • 05.05.2023
  • 23-25.05.2023 – egzaminy ósmoklasisty
  • 09.06.2023