ikona kalendarza

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.09.2021-rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.11.2021-Uroczystość Wszystkich Świętych

11.11.2021-Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2021-31.12.2021- Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2022-Święto Trzech Króli

31.01.2022-13.02.2022 -Ferie zimowe

14.04.2022-19.04.2022-Wiosenna przerwa świąteczna

03.05.2022-Święto Narodowe Trzeciego Maja

16.06.2022-Boże Ciało

24.06.2022-Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dodatkowe dni wolne, ustalone przez dyrektora

12.11.2021 – (piątek po Narodowym Święcie Niepodległości)

07.01.2022-(piątek po Święcie Trzech Króli)

02.05.2022-(poniedziałek przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja)

24-26.05.223 dni egzaminów ósmoklasisty

17.06.2021 (piątek po Bożym Ciele)

02.11.21 (wtorek po Święcie Zmarłych)