„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”.

Janusz Korczak

Pedagog specjalny – kim jest?
Pedagog specjalny wspiera i pomaga osobom z różnorodnymi dysfunkcjami przede wszystkim poprzez procesy rewalidacyjne, czyli opracowywanie strategii usprawniania obniżonych funkcji, jak również resocjalizacji w przypadku trudności w funkcjonowaniu społecznym. W pracy z dziećmi wspiera ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
Zachęcam do korzystania z dostępności pedagoga specjalnego w naszej szkole. Proszę rodziców o zgłaszanie trudności edukacyjno-rozwojowych, jak również sygnalizowanie mocnych stron i szczególnych uzdolnień uczniów.


PEDAGOG SPECJALNY– mgr Kamila Budek

Gabinet pedagoga specjalnego znajduje się w pokoju nr 204 
Konsultacje dla rodziców:
wtorek 14:45-15.30 po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.