Taki sztandar, że ziemię okryje,
Taki sztandar, że w wieki ponosi,
I gdziekolwiek jego drzewce wbiję,
Tam początek będzie ziemskiej osi.

Julian Tuwim, Sztandar

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, które zapadają na stałe w pamięci. 15 października 2019r. był dla naszej szkolnej i lokalnej społeczności dniem doniosłych i ważnych wydarzeń, które trwale zapisały się na kartach naszej historii. W obecności Pani Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, Burmistrz Łomianek i wielu znakomitych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Na początku wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano Hymn Państwowy. Pani Dyrektor Małgorzata Pelczarska podkreśliła podniosłość chwili oraz przypomniała najważniejsze wartości jakimi kierowała się w życiu i stosowała na co dzień nasza patronka Irena Szewińska. Proboszcz Parafii św. Marka Ewangelisty Ks. Andrzej Kostrzębski poświęcił sztandar. Wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości były pamiątkowe gwoździe, które zostały umieszczone na drzewcu sztandaru. Po tej części uroczystości nastąpiła jego krótka prezentacja. Zebrani mogli zobaczyć, jak wygląda awers i rewers. Ten niezwykły symbol przedstawiła prowadząca uroczystość Pani Aneta Sosińska. „Sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – orzeł biały z głową zwróconą w prawo i ozdobioną złotą koroną. W górnej części widnieje napis – słowa św. Augustyna – „DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ”. Rewers jest koloru niebieskiego. Na górze znajduje się nazwa szkoły, na dole imię i nazwisko patrona. W centralnej części widnieje sylwetka Ireny Szewińskiej uchwycona w momencie zwycięstwa. Strój naszej patronki nawiązuje do barw narodowych. Po prawej i lewej stronie znajduje się laur – symbol zwycięstwa.” Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Pelczarska przekazała sztandar uczniom. „Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”. Uczniowie, przyjmując ten niezwykle cenny dar, przyrzekli otoczyć go czcią i strzec jego honoru. Po tej części ceremonii odbyło się pierwsze ślubowanie uczniów na sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele wszystkich klas. Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część tego podniosłego wydarzenia. Na koniec zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną, w której wykorzystano fragmenty biografii naszej patronki „Prześcignąć swój czas. Kariera Ireny Szewińskiej od kulis.” autorstwa Macieja Petruczenko i Janusza Szewińskiego. Na scenie wystąpili uczniowie oraz zespół „Ticzersi”.

Sztandar Szkoły

Uroczystość nadania sztandaru szkole – Dysk Google