„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” – Joanne K. Rowling

Nasza biblioteka szkolna to szczególne miejsce. Wypożyczalnia i czytelnia z wolnym dostępem do półek umożliwiają bliski kontakt z literaturą. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Książki są w zasięgu Twojej ręki. Postaraj się wygospodarować codziennie chociaż piętnaście minut na czytanie. Dołącz do bohaterów książek i przeżyj z nimi przygodę. Odkryj nowe światy także te fantastycznych i wirtualne. Ciekawa książka sprawi, że oderwiesz się od obowiązków i codziennej rutyny.

Bieżące informacje o działaniach biblioteki znajdziesz w zakładce „Aktualności” na stronie głównej szkoły.


Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek 10:00 – 13:50
Wtorek 10:00 – 13:50
Środa 10:00 – 13:50
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 13:00

Koło biblioteczne

W naszej szkole działa KOŁO BIBLIOTECZNE. Należą do niego uczniowie klas II-VIII, którzy w zależności od własnych potrzeb i możliwości czasowych pomagają w pracach biblioteki szkolnej. Największą grupę członków koła stanowią uczniowie, którzy mają problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i klasowej. Zajęcia organizowane w ramach koła mają ogromny potencjał oddziaływania biblioterapeutycznego.
Podczas spotkań uczniowie mają zapewniony indywidualny kontakt z nauczycielem bibliotekarzem. Przyjazna atmosfera i otwartość sprzyjają tworzeniu więzi między nauczycielem bibliotekarzem i uczestnikami koła. Uczniowie chętnie okazują przeżywane emocje i dzielą się trudami oraz radościami minionego dnia.
Spotkania odbywają się w atmosferze tolerancji, otwartości na innych, akceptowanie odmienności oraz umiejętność współdziałania w grupie. Każdy uczeń, przy dyskretnej pomocy nauczyciela bibliotekarza, może samodzielnie rozwiązywać postawione przed nim zadania, a tym samym budować poczucie własnej wartości, uświadamiać sobie mocne strony, zarówno swoje, jak i kolegów.

Szkolna Grupa Wsparcia Uczniów z Ukrainy
Przy bibliotece szkolnej działa Szkolna Grupa Wsparcia Uczniów z Ukrainy, która powstała w odpowiedzi na pojawienie się w szkole nowych uczniów, uchodźców z objętych konfliktem zbrojnym terenów. Biblioteka szkolna była i jest dla nich miejscem, w którym mogą codziennie spotykać się ze sobą, integrować, uczyć języka polskiego na poziomie najpotrzebniejszych zwrotów potrzebnych w komunikacji z nauczycielami i polskimi kolegami. W najwcześniejszej fazie w grupie działali wolontariusze biorący udział w akcji kolega przewodnik – polscy uczniowie z klas, do których dołączali uczniowie ukraińscy opiekowali się i służyli pomocą podczas lekcji i przerw nowo przybyłym uczniom.
Biblioteka szkolna wydrukowała także dwujęzyczne informatory, tzw. Pakiety Powitalne zawierające najważniejsze informacje o naszej szkole, które rozdawane były uczniom i rodzicom podczas przyjęcia do szkoły.
Biblioteka szkolna posiada także księgozbiór w języku ukraińskim.


Bezpłatne lektury szkolne: