Uroczystość nadania szkole imienia Ireny Szewińskiej


Wiersz dedykowany pamięci Ireny Szewińskiej – patronki naszej szkoły, autorstwa profesora Krzysztofa Zuchory, poety i nauczyciela akademickiego

„Irenie Szewińskiej – Wspomnienie „

Zdjęcia z uroczystości: