Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Pelczarska

Wicedyrektor Szkoły – Aneta Sosińska

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek – czwartek  07:30 – 15:00

Piątek  07:30 – 13:00

Przyjmowanie skarg i wniosków :

Piątek  13:00 – 15:00

Dyrektor przyjmuje interesantów:

Wtorek  12:00 – 14:00


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach to nowo powstała placówka, która funkcjonuje od 1 września 2017 r. Mieścimy się przy ulicy Partyzantów 31, w trzykondygnacyjnym budynku. Na parterze znajdują się oddziały przedszkolne, stołówka, świetlica główna .Na pierwszym piętrze mieszczą się klasy 1-3, zaś drugie piętro zajmuje młodzież szkolna klas 4-7. Oddziały liczą ok. 25 uczniów, co sprzyja komfortowi i efektywności nauki. Cała szkoła objęta jest monitoringiem. W szkole znajduje się 21 sal lekcyjnych.

Nasze klaso-pracownie wyposażone są w nowe meble, tablice interaktywne i przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia. Na bieżąco uzupełniamy pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, by lekcje mogły być atrakcyjne dla uczniów.

Do dyspozycji uczniów jest również nowoczesna hala sportowa. Lekcje informatyki odbywają się w pracowni komputerowej, wyposażonej w nowy sprzęt.

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół  przedmiotowych. Mamy także nowy, atrakcyjny plac zabaw. Uczniowie klas 4-7 mogą korzystać z boiska szkolnego, którego teren jest ogrodzony.

Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego i konsultacje z psychologiem. Pomoc tych specjalistów okazuje się zbawienna w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, emocjonalnych lub trudności w nauce.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, której księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany. Biblioteka pełni również funkcję centrum informatycznego.

W kuchni przygotowywane są smaczne i tanie posiłki, które uczniowie  spożywają w stołówce.

Nad zdrowiem uczniów czuwa pani Pielęgniarka.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus.