Badanie odczynu roztworu – zajęcia rozwijające zainteresowania.

W czasie zajęć rozwijających zainteresowania zajęliśmy się badaniem odczynu roztworu za pomocą wskaźników: oranżu metylowego, fenoloftaleiny i papierka uniwersalnego. Na początku musieliśmy poznać zabarwienie wskaźników w zależności od odczynu roztworu , czyli w obecności kwasu, zasady i w środowisku obojętnym. Znając zaś barwy wskaźników każda grupa zajęła się badaniem odczynów roztworów substancji takich jak : sok z cytryny, sok z ogórków, cukier, mydło.