Ciekawa matematyka.

Czy matematyka może być ciekawa? Czy może budzić silne emocje? Czy można zaśpiewać ile to jest 5×5?
Otóż można.
Uczniowie klasy 4A utrwalali tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem gry w kości. Klasa 4B stworzyła własny tekst muzyczno – matematyczny z dodawaniem i mnożeniem i dodatkowo ćwiczyła geometrię figur płaskich. Klasa 5A rozwiązywała trudne zagadnienia geometryczne z wykorzystaniem figur Tangramu.

K.Ś.