Czy znasz te znaki?

W dzisiejszych czasach bardzo dużo informacji przekazywanych jest w postaci piktogramów. Tak jest również w przypadku informacji związanych z ekologią. Uczestnicy kółka ekologicznego wykonali prezentację, w której przedstawili najbardziej znane znaki ekologiczne umieszczane na opakowaniach. Następnie z nich powstała gazetka szkolna.

Czy znacie choć część z nich?

B.Ż.