DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PATRONEM SZKOŁY W ROKU 2022/2023

W tym roku szkolnym obchodzimy nasz mały jubileusz 5-lecia szkoły i patronowania p. Ireny Szewińskiej. W związku z tym planujemy podjęcie następujących działań:

Październik/Listopad

Konkurs plastyczny dla klas 0-III na plakat – „Irena Szewińska patron mojej szkoły”. 

Grudzień/Styczeń

Cykl zajęć o zasadzie Fair Play, na lekcjach WF zapoznanie uczniów z zasadą Fair Play.

Styczeń/ Luty

Opracowanie padletu o Irenie Szewińskiej.  W ramach godziny wychowawczej zapoznanie się z życiorysem patronki.

Marzec

Tydzień Patrona Szkoły.  Konkurs na komiks o Irenie Szewińskiej i opowiadanie o tematyce sportowej. 

Kwiecień

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.

Maj/Czerwiec:

Szkolny Dzień Sportu – w duchu wartości i ideałów Ireny Szewińskiej.  Udział uczniów w Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej organizowanym przez Gminę Łomianki.

Pragniemy zapoznać Uczniów z wartościami, którym hołdowała wybitna sportsmenka.  Chcemy, aby sportowa zasada fair-play została przeniesiona na grunt działań szkolnych  i  życiowych. Zwracamy szczególną uwagę na to, że zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągać za wszelką cenę.


DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PATRONEM SZKOŁY W ROKU 2021/2022

Nasza szkoła podejmuje liczne działania upamiętniające patronkę Irenę Szewińską. Pragniemy zapoznać Uczniów z wartościami, którym hołdowała wybitna sportsmenka. Chcemy, aby sportowa zasada fair-play została przeniesiona na grunt działań szkolnych i życiowych. Zwracamy szczególną uwagę na to, że zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągać za wszelką cenę.

 1. Wrzesień/październik:
  a) Szkolny konkurs na plakat – „Irena Szewińska – patron mojej szkoły”. 
 2. Grudzień: Tydzień Patrona Szkoły.
  a) Konkurs na komiks o Irenie Szewińskiej i opowiadanie o tematyce sportowej.
  b) Uczniowie klas 4-6 otrzymają specjalne broszury o Patronie Szkoły – Irenie Szewińskiej, w ramach GW odbędą się pogadanki, dyskusje i wykłady.
  c) Cykl zajęć o zasadzie fair-play.
  d)  Na lekcjach WF odbędą się quizy kahoot na temat wiedzy o Patronie Szkoły.
 3. Marzec – Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.
 4. Kwiecień – „Wspomnień czar” –  spotkanie upamiętniające patronkę szkoły – Irenę Szewińską.
 5. Maj/Czerwiec – Szkolny Dzień Sportu – w duchu wartości i ideałów Ireny Szewińskiej

Działania związane z patronem szkoły przewidziane na rok szkolny 2020/2021


Działania związane z patronem szkoły Ireną Szewińską zostaną ukierunkowane na zapoznanie uczniów z wartościami, którym hołdowała wybitna sportsmenka. Chcemy, aby sportowa zasada fair-play została przeniesiona na grunt działań szkolnych i życiowych. Zwrócimy szczególną uwagę na to, że zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągać za wszelką cenę.

 1. Wrzesień/październik – Szkolny konkurs na plakat o Irenie Szewińskiej.
 2. Listopad/grudzień – Tydzień Patrona Szkoły.
  – Wspomnień czar – spotkanie ze Sławomirem Januszem Szewińskim.
  – Uczniowie klas 4-6 otrzymają specjalne broszury o Patronie Szkoły – Irenie Szewińskiej, w ramach GW odbędą się pogadanki, dyskusje i wykłady.
  – Cykl zajęć o zasadzie fair-play.
  – Na lekcjach WF odbędą się quizy kahoot na temat wiedzy o Patronie Szkoły.
 3. Marzec – Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.
 4. Maj/Czerwiec – Szkolny Dzień Sportu – w duchu wartości i ideałów Ireny Szewińskiej.

Działania związane z patronem Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach w roku szkolnym 2019/2020


 1. Wrzesień/październik – Szkolny konkurs na plakat o Irenie Szewińskiej.
 2. Październik – Uroczystość Nadania Sztandaru.
 3. Listopad – Tydzień Patrona Szkoły.
  – Wspomnień czar – spotkanie klas 7-8 ze Sławomirem Januszem Szewińskim – mężem Ireny Szewińskiej.
  – Uczniowie klas 4-6 otrzymają specjalne broszury o Patronie Szkoły – Irenie Szewińskiej, w ramach GW odbędą się pogadanki, dyskusje i wykłady.
  – na lekcjach WF odbędą się quizy kahoot na temat wiedzy o Patronie Szkoły.
 4. Marzec – Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.
 5. Maj/Czerwiec – Szkolny Dzień Sportu – w duchu wartości i ideałów Ireny Szewińskiej.

Uczniowie naszej szkoły tworzą strony internetowe o Patronce


Strona zrobiona przez Kacpra – https://ep4o32.webwave.dev/
Strona zrobiona przez Michała – https://aye8qo.webwave.dev/
Strona zrobiona przez Gabrielę – https://irenaszewinskasp2.webador.com/
Strona zrobiona przez Zosię – https://y93a9q.webwave.dev/


Irena Szewińska – niezwykła osobowość i królowa polskiego sportu – jest naszą patronką. Kim była? Jakimi zasadami kierowała się w swoim życiu? Bartek Rokita zapytał o to uczniów naszej szkoły i nakręcił krótki film.

Rozmowa z uczniami szkoły na temat patronki Ireny Szewińskiej – Dysk Google