Filtracja wody

Na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy poznawaliśmy sposoby oczyszczania wody. Wykonaliśmy 3 doświadczenia pozwalające usunąć zanieczyszczenia z wody (woda z dodatkiem ziemi, oraz woda z dodatkiem barwnika). Na początek z kamieni, piasku,  waty, oraz żwirku zbudowaliśmy kolumnę filtracyjną. Następnie usuwaliśmy barwnik z wody z wykorzystaniem węgla. Na koniec próbowaliśmy usunąć zanieczyszczenia z wody poprzez jej „wędrówkę” do sąsiedniego naczynia za pośrednictwem bandaża.

opiekun KMO
Kamila Jagieło