Implozja puszki

Kolejne zajęcia KMO dotyczyły doświadczeń z fizyki, w których uczniowie obserwowali jak gwałtowna zmiana temperatury wpływa na ciśnienie gazu. Przeprowadzali więc eksperyment, którego efektem było przeciwieństwo eksplozji – czyli implozja. Zapraszam do obejrzenie przebiegu tego doświadczenia w wykonaniu trzech klubowiczów: Kacpra, Bartka i Daniela.

                                                                                                                      Opiekun KMO
Kamila Jagieło