LATO W MIEŚCIE – ZAPISY.

Szanowni Państwo,

w trakcie wakacji planujemy zorganizować akcję ,,Lato w mieście.

Akcja podzielona będzie na dwa turnusy.

I turnus – 27.06.2022 – 1.07.2022

II turnus – 4.07.2022- 08.07.2022

Udział w akcji jest odpłatny i wyniesie 200,00 zł (za jeden tydzień). W cenie wliczone są dwa posiłki: śniadanie i obiad, woda na bieżąco podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz artykuły papiernicze i malarskie pomocne do zorganizowania zajęć stacjonarnych.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki, w postaci zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych lub w jej najbliższej okolicy.

Opieka będzie zapewniona w godzinach 7.00-17.00

Zgłoszenia dzieci przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2022 r. poprzez wiadomość na Librusie do p. Marcina Chmielewskiego lub przez sekretariat szkoły.

Termin wpłaty mija 10 czerwca.

Uwaga !!!

Zgłoszenie poprzez wiadomość na librusie/telefon nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na akcje. Dziecko zostanie zakwalifikowane po wypełnieniu karty zgłoszeniowej oraz dokonaniu wpłaty.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych dzieci, mogą zostać niezakwalifikowane ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13903,Akcja-LATO-W-MIESCIE-2022-zapisy.html