Lekcja muzealna na Majdanku

6.10.2021r. uczniowie klasy VIIIa wzięli udział w wycieczce do dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin Majdanek. Podczas lekcji muzealnej pracowali z materiałem źródłowym w postaci komiksu „Chleb wolnościowy” – „Bo chleb to było bogactwo”. Na jego podstawie zapoznali się z  m.in. z  procesem przyjmowania więźniów do obozu, warunkami bytowania w obozie oraz okrucieństwem procesu eksterminacji więźniów. Zwiedzili również  baraki, łaźnię, krematorium, komorę gazową  zapoznając się historią obozu. W czasie  rozmowy  z panią przewodnik uczniowie  zaprezentowali  i pogłębili wiadomości zdobyte  w czasie wcześniejszej pracy z komiksem  oraz lekcji historii i języka polskiego. Na zakończenie wizyty na Majdanku oddaliśmy hołd poległym, których prochy zostały złożone w sarkofagu na terenie obozu.

Dorota Makowska, Monika Ogrodnik