„Moja ulubiona książka” – spotkania z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

W tygodniu 15-19 maja klasy trzecie odwiedziły bibliotekę szkolną. Spotkania zorganizowano z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbywającego się w tym roku pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”. Celem lekcji bibliotecznych było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, oswojenie dzieci z książką, kształtowanie umiejętności wzajemnego słuchania i postawy szacunku do osoby przemawiającej, utrwalanie nawyku właściwego zachowania się w miejscach publicznych oraz dostarczenie informacji o zbiorach biblioteki szkolnej.
Młodzi czytelnicy mieli możliwość zainspirowania kolegów czytanymi przez siebie książkami. Część osób przybyła na spotkanie z literaturą pochodzącą z domowych zbiorów. Jednak znakomita większość rekomendowała książki wypożyczone z biblioteki szkolnej – co oznacza,  że uczniowie bez trudu znajdują interesujące dla siebie książki na półkach naszej biblioteki  🙂

JK