NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości. Mimo trudnych warunków  staraliśmy się podkreślić wagę tego dnia. Kolejny raz wzięliśmy udział w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu.”
10 listopada o godzinie 11.11 wszystkie klasy odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie samodzielnie wykonali kokardy narodowe oraz inne prace plastyczne nawiązujące do tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. Tego dnia lekcje historii poświęcone były polskiej drodze do niepodległości.

Monika Ogrodnik