Nauczyciel w różnych odsłonach – okiem ucznia.

W tym roku uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość zadecydować, któremu z nauczycieli przyznać tytuł:  Mistrza Ciętej Riposty, Mistrza Zaskoczenia, Strażnika Teksasu, Wulkanu Pomysłów czy Pozytywnie Nastawionego.

Wyniki głosowania uczniów klas 4 – 6 :

Mistrz Ciętej Riposty – pani Monika Ogrodnik

Mistrz Zaskoczenia – pani Urszula Polańska

Strażnik Teksasu – pani Monika Ogrodnik

Wulkan Pomysłów – pani Justyna Kostrzoń

Pozytywnie Nastawiony – pani Urszula Polańska

Wyniki głosowania uczniów klas 7 – 8

Mistrz Ciętej Riposty – pani Dorota Makowska

Mistrz Zaskoczenia – pani Monika Ogrodnik

Strażnik Teksasu – pani Monika Ogrodnik

Wulkan Pomysłów – pani Urszula Polańska

Pozytywnie Nastawiony – pan Błażej Gzylewski

Zdobywcom tytułów gratulujemy!!!

Opiekun SU Kamila Jagieło