Pierwsze zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy

W tym roku szkolnym zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy odbywają się dwa razy w tygodniu:
osobno dla każdej z klas siódmych. Na początku, jak w każdym roku szkolnym, uczniowie poznają
podstawowe techniki laboratoryjne. Było więc ważenie, mieszanie, sączenie i odmierzanie za pomocą
menzurki czy pipety. Na koniec uczniowie „zawieszali” kroplę oleju na granicy wody i denaturatu.

opiekun KMO
Kamila Jagieło