Profilaktyka- warsztaty dot. przemocy rówieśniczej.

W Naszej Szkole żadnego tematu się nie boimy. Rozmawiamy z młodzieżą o wszystkim, również o tym, co trudne. W klasach siódmych odbyły się warsztaty dotyczące przemocy rówieśniczej. Razem z uczniami rozważaliśmy, jak reagować na przemoc, dlaczego może być to trudne i gdzie szukać pomocy.

A.D.