Radny Rady Młodzieżowej w Łomiankach.

Lista osób (uczniów klas 7 i 8), które zgłosiły swoją kandydaturę na Radnego Rady Młodzieżowej w Łomiankach:

  1. Jan Antonowicz
  2. Bartłomiej Wąsowicz
  3. Wiktor Michaluk
  4. Pola Piotrowska

 Wybory odbędą się we czwartek 28 października 2021. W głosowaniu uczestniczyć będą uczniowie klas 4-8.

opiekun SU Kamila Jagieło