Informacja odnośnie rekrutacji:

do Oddziału Przedszkolnego:

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024


do klas pierwszych:

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024


do klas dwujęzycznych:

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024