Rok Wisławy Szymborskiej.

Program obchodów Roku Wisławy Szymborskiej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach: 15 maja – 22 maja 2023r.

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej – poetki, która w 1996 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Z tej okazji Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.
Włączając się w ogólnopolskie obchody nauczyciele języka polskiego oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach organizują szereg wydarzeń o charakterze upamiętniającym twórczość poetki, których adresatami i uczestnikami są uczniowie naszej szkoły.
Szczegółowych informacji na temat poszczególnych działań udzielają nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciel bibliotekarz.

KONKURSY:
– „Portret Wisławy Szymborskiej” – konkurs plastyczny dla klas 1-8,
– „Wisława Szymborska w obiektywie” – konkurs na filmik o poetce dla klas 4-8,
– „Pięknie piszę wierszem” – konkurs kaligraficzny dla klas 4-6,
– Konkurs czytania wierszy poetki – dla klas 3-8,
– Konkurs wiedzy o Wisławie Szymborskiej – dla klas 4-8,

Wydarzenia w przestrzeni szkolnej realizowane podczas Tygodnia Szymborskiej:
– „Poezja jest wokół nas” – akcja promująca twórczość poetki,
– „Drzewo cytatów”– wystawa cytatów poświęconych noblistce,
– Redagujemy lepieje – podczas lekcji języka polskiego w klasach 5-6,
– Występy laureatów konkursu czytania wierszy oraz pokaz najlepszych filmików o życiu
i twórczości poetki.

Regulaminy poszczególnych konkursów dostępne są w ogłoszeniach w dzienniku Librus.

J.K, E.S.