Śladami „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego – spotkanie z panią Małgorzatą Kowalską

Dnia 7 maja br. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie czytelnicze dla uczniów klas ósmych na temat książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Naszym gościem była pani Małgorzata Kowalska, wnuczka Jana Rossmana – uczestnika Powstania Warszawskiego, porucznika AK, członka Głównej Kwatery Szarych Szeregów i jednego z bohaterów „Kamieni na szaniec”, przedstawionego w książce jako Pan Janek. 
Spotkanie rozpoczęła pani wicedyrektor Aneta Sosińska, która powitała zgromadzonych oraz przedstawiła gościa.
Pani Kowalska opowiedziała o domu państwa Danuty i Jana Rossmanów, który podczas Powstania Warszawskiego był centrum konspiracji. W 1942 roku w ogrodzie tego domu na warszawskim Żoliborzu ukryto tablicę zdjętą przez Macieja Dawidowskiego „Alka” z pomnika Mikołaja Kopernika, co Aleksander Kamiński opisał w książce. Na wiosnę 1948 roku tablica została odkopana i przekazana do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Pani Małgorzata opowiedziała uczniom także o życiu w okupowanej Warszawie, młodości chłopców z 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej: Jana Bytnara, Aleksego Dawidowskiego i Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć pierwsze wydania „Kamieni na szaniec”, w tym egzemplarz z osobistą dedykacją autora, inne pozycje poświęcone Powstaniu Warszawskiemu oraz Janowi i Danucie Rossmanów.

J.K.