Ślubowanie klas pierwszych.

21 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci  klas pierwszych.

Przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Małgorzata Pelczarska dokonała pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Po pasowaniu odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci z klas pierwszych. Każda klasa pięknie wspólnie wyrecytowała przygotowany wierszyk. Pani dyrektor złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Po skończonej akademii  uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek.

A.W.