Spotkania integracyjne.

Klasy siódme są  po spotkaniach integracyjnych prowadzonych przez psychologa szkolnego. Uczniowie tworzyli kalendarz tradycji klasowych, pisali sobie wzajemnie, co w sobie cenią  oraz ćwiczyli się w chwaleniu samych siebie.

Budujemy dobre relacje.

Anna Dylewska-psycholog szkolny