STOP PRZEMOCY!

Symbolem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży jest kolor pomarańczowy. Chcąc dać wyraz naszego poparcia dla Kampanii, dziś -19 listopada 2021 roku -ubraliśmy się na pomarańczowo.

A.D.