Szlachetna Paczka – dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w zbiórce produktów na Szlachetną Paczkę.

Jak co roku, dzięki Państwa pomocy udało się zebrać wszystkie potrzebne produkty i wspomóc p. Agatę z Rodziną.

Izabella Brewińska

opiekun wolontariatu szkolnego