Zabawy z gęstością

Na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie wykonywali dwa doświadczenia, w których znaczenie miała gęstość substancji.

Pierwsze doświadczenie to „tęcza w probówce”, do którego potrzebny był cukier i barwiona woda. Tworząc słodkie, kolorowe roztwory uczniowie próbowali stworzyć tęczę w probówce.

Drugie doświadczenie to „wieża gęstości”. Polegało ono na przygotowaniu kolumny cieczy zgodnie z zaproponowaną w instrukcji kolejnością, a następnie dodawanie do niej różnych przedmiotów – uczniowie mogli porównać (jakościowo) gęstość gwoździa, spinacza, czy korka z gęstościami składników wieży (miodu, gliceryny, oleju).