Integracja sensoryczna

Joanna Sewińska

Integracja Sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu. Pozwala porządkować, segregować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Integracja sensoryczna wpływa na rozwój dziecka, zdolność nauki, samoocenę, rozwój emocjonalny i społeczny a postrzeganie zmysłowe stanowi podstawę tworzenia wizerunku rzeczywistości. Dysfunkcje w obrębie funkcji sensorycznych mają bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka i skutkują występowaniem zaburzeń procesów integracji sensorycznej inaczej zwanymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Dotyczą one głównie układu przedsionkowego, propriocepcji, dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku oraz zaburzeń w obrębie motoryki (dyspraksja, zaburzenia posturalne). Zadaniem terapii integracji sensorycznej prowadzonej w naszej szkole jest dostarczenie dziecku podczas aktywności ruchowej odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych o odpowiedniej jakości, wywołujących poprawę przetwarzania sensorycznego. Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w której znajdują się zalecenia do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Godziny pracy terapeuty integracji sensorycznej

 • Poniedziałek 11:30 – 15:30
 • Wtorek 12:00 – 14:30
 • Środa 12:00 – 15:15
 • Czwartek 12:00 – 15:15
pracownia Integracji sensorycznej

Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Monika Pączkowska

Terapia pedagogiczna:

 • Poniedziałek 11:50 i 14:00
 • Wtorek 08:00, 11:50, 14:00
 • Środa 12:55, 14:00
 • Czwartek 08:55, 09:55, 12:55
 • Piątek 09:50 – 12:50

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

 • Poniedziałek 12:55
 • Wtorek 12:55
 • Środa 11:50
 • Czwartek 14:00
 • Piątek 12:55

Logopedia

Martyna Zych

 • Poniedziałek 11:55-16:15
 • Wtorek 9:30-16:30
 • Środa 11:55-16:15
 • Czwartek 9:15-16:10
 • Piątek 11:40-16:25

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe mowy w klasach 0 i 1. Ponadto w badaniach uczestniczą uczniowie kontynuujący terapię, zgłoszeni przez opiekunów lub wychowawców, a także skierowani przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Badania wstępne pozwalają wyłonić dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy i umożliwić im korzystanie z bezpłatnej terapii logopedycznej. Większość dzieci objętych opieką logopedyczną uczęszcza na zajęcia w małych 3-, 4-osobowych grupach. Reprezentują podobny typ zaburzeń i są w zbliżonym wieku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie. Zadaniem terapii logopedycznej jest m.in.: usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, usprawnianie funkcji oddechowo-fonacyjnych, doskonalenie przebiegu funkcji prymarnych (oddychania, połykania, gryzienia i żucia), wywołanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, usprawnianie słuchu fonematycznego, budowanie sprawności narracyjnej. Uczniowie uczęszczający na zajęcia gromadzą w zeszytach lub teczkach materiały ćwiczeniowe, dzięki czemu mogą doskonalić i utrwalać w domu przerobiony materiał. Systematyczny udział w zajęciach, cierpliwie prowadzone ćwiczenia, a także współpraca rodziców z logopedą zwykle owocują oczekiwanym efektem – prawidłową mową.


Neurologopeda

Urszula Polańska

„ Chodzi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” – mawiał Juliusz Słowacki. I taki też jest cel zajęć logopedycznych, chociaż nie o to dokładnie chodziło poecie. Dbamy o poprawną artykulację czyli piękną wymowę. Bo przecież jak nas słyszą, tak nas widzą. Sposób mówienia jest naszą wizytówką i powinniśmy wiedzieć o tym od najmłodszych lat.

 • Poniedziałek 11:30 – 12:15
 • Wtorek 07:15 – 08:00, 14:00 – 14:45
 • Czwartek 14:00 – 14:45