Zima w mieście

Szanowni Państwo,

w trakcie ferii zimowych planujemy zorganizować akcję ,,Zimę w mieście”. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach odbywać się ona będzie w reżimie sanitarnym.

Akcja zima w mieście podzielona będzie na dwa turnusy.

I turnus – 31.01.2022 – 4.02.2022

II turnus – 7.02.2022- 11.02.2022

Udział w akcji jest odpłatny i wyniesie 175,00 zł (za jeden tydzień). W cenie wliczone są dwa posiłki: śniadanie i obiad, woda na bieżąco podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz artykuły papiernicze i malarskie pomocne do zorganizowania zajęć stacjonarnych.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki, w postaci zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych lub w jej najbliższej okolicy i w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Opieka będzie zapewniona w godzinach 7.00-17.00

Zgłoszenia dzieci przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2022 r. poprzez wiadomość na Librusie do p. Marcina Chmielewskiego lub przez sekretariat szkoły.

Uwaga !!!

Zgłoszenie poprzez wiadomość na librusie/telefon nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na akcje.  Dziecko zostanie zakwalifikowane po wypełnieniu karty zgłoszeniowej oraz dokonaniu wpłaty.

Odpowiednie dokumenty i dane do przelewu zostaną udostępnione po zgłoszeniu zainteresowania udziału dziecka w akcji.