Znaczenie zwierząt dla człowieka

W ramach działań ekologicznych uczniowie naszej szkoły przedstawili w formie plakatów i prezentacji znaczenie zwierząt dla człowieka. Następnie zaprezentowali swoje prace kolegom, ćwicząc w ten sposób autoprezentację.

Uczniowie zauważyli, że zwierzęta są naszymi terapeutami, dostarczają nam żywność i inne materiały, są inspiracją dla malarzy, pisarzy, pomagają w pracy przy wielu zawodach oraz są naszymi przyjaciółmi.

                                                                                                                                               B.Ż