„Don’t be afraid to speak English – Nie bój się mówić po angielsku” – zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla klas 4  w roku szkolnym 2022/2023

Głównym celem programu jest systematyczne oswajanie uczniów z językiem angielskim, motywowanie ich do pracy nad językiem i używanie go w komunikacji, dlatego też po zakończeniu zajęć uczniowie powinni:

  • poszerzyć zakres swojego słownictwa z różnych zakresów tematycznych,
  • wykorzystać poznane słownictwo podczas konwersacji,
  • dostrzegać swoje błędy i samodzielnie je poprawiać,
  • otworzyć się na praktyczne zastosowanie języka angielskiego.