„ Oswoić matematykę” – Innowacja pedagogiczna z matematyki realizowana roku szkolnym 2022/2023 w klasach V i VI szkoły podstawowej nr 2  z Oddziałami dwujęzycznymi im. I. Szewińskiej w Łomiankach

Wiedza matematyczna i umiejętności matematyczne takie jak umiejętność syntezy i analizy informacji, posługiwanie się wiedzą w praktyce czy twórcze rozwiązywanie problemów, są przydatne zarówno w codziennym życiu , jak również w nauce innych przedmiotów. Wiele zawodów wykorzystuje wiedzę matematyczną i umiejętności rozwijane przez naukę matematyki. Głównym celem innowacji z matematyki  jest pogłębianie wiedzy matematycznej w celu dalszej edukacji w szkole podstawowej i w szkole średniej. W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z różnymi strategiami rozwiązywania problemów matematycznych,  uczą się tworzenia strategii rozwiązywania zadań, przedstawiania i zapisywania rozwiązań, uzasadniania swojego stanowiska.

Główne cele  innowacji:
  • Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i  zespołowej,
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku matematyki, uzasadniania  i dowodzenia,
  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania strategii rozwiązywania zadań wieloetapowych,
  • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • Rozwijanie umiejętności rachunkowych,
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia.