Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy VII dwujęzycznej.

HARMONOGRAM rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2024-2025

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Łomianki


Informacja dot. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych