Klub Młodego Odkrywcy

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz.

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i odkrywania świata. Są to zajęcia skierowane dla uczniów klas siódmych, którzy są ciekawi świata, przyrody i zjawisk w niej zachodzących. Program łączy obserwacje i wykonywanie doświadczeń zarówno z chemii jak i z fizyki (może nawet czasem z biologii). Stanowi on  poszerzenie i uzupełnienie podstawy programowej z tych przedmiotów, a dodatkowo zapewnia uczniom możliwość samodzielnego wykonywania badań, modyfikowania eksperymentów.

Podczas pracy z uczniami stawiam na:

 • kształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzenia doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji badawczej.
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich wyników.
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania wiedzy, zdobywania informacji.
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
 • uświadomienie uczniom interdyscyplinarnego charakteru nauk przyrodniczych.

Umiejętności, które uczniowie zdobywają to:

 • posługiwanie się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz miernikami
 • bezpieczne posługiwanie się substancjami chemicznymi
 • wykonywanie doświadczeń zgodnie z instrukcją
 • dokumentowanie prowadzonych obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń
 • poszerzanie wiedzy tematycznej z chemii i fizyki
 • poszukiwanie sposobów modyfikowania eksperymentów
 • prezentowanie doświadczeń przed innymi uczniami

Zachęcam do śledzenia fotorelacji z naszych zajęć. Będą się one pojawiać w aktualnościach.