Oddziały dwujęzyczne


Jest liderem światowej komunikacji, oficjalnym językiem w ponad 60 krajach! Mowa oczywiście o języku angielskim. W naszej szkole stawiamy na naukę tego przedmiotu i kładziemy duży nacisk na edukację lingwistyczną. Od początku istnienia placówki funkcjonują oddziały dwujęzyczne na poziomie klas VII-VIII z wykładowym językiem angielskim. Zainteresowanie nauczaniem dwujęzycznym jest zawsze bardzo duże. Do klas dwujęzycznych kwalifikowani są uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Co zrobić, aby się dostać do takiego oddziału? Przede wszystkim należy przystąpić do testu kompetencji językowych. Spośród chętnych zostają wyłonieni kandydaci, przy czym pierwszeństwo mają uczniowie naszej szkoły.

Nauczanie dwujęzyczne – co to jest?

Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) – CLIL ( Content and Language Integrated Learning) to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego. Wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym, jak i obcym oraz dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego w naszej szkole?

 • zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej;
 • rozwój kompetencji językowych;
 • opanowanie słownictwa specjalistycznego i swobodne posługiwanie się językiem obcym;
 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach średnich;
 • osiąganie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych, potwierdzających kompetencje językowe.

W jaki sposób realizowane jest nauczanie dwujęzyczne w naszej szkole?

 • zajęcia z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na poziomy zaawansowania;
 • poznajemy historię, literaturę, kulturę krajów anglojęzycznych;
 • wybrane treści programowe z czterech przedmiotów wykładane są w dwóch językach : języku angielskim i polskim (matematyka, chemia w klasie 7, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, chemia w klasie 8;
 • stosujemy aktywizujące metody pracy i nowoczesne techniki nauczania;
 • korzystamy z dobrze wyposażonych w sprzęt multimedialny sal lekcyjnych, biblioteczki językowej, której systematycznie wzbogacamy zasoby;
 • wyjeżdżamy na obozy językowe Euroweek, spektakle teatralne w języku angielskim, wycieczki zagraniczne.

Nasze sukcesy

Do tej pory intensywnie pracowaliśmy na nasz wspólny sukces zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dzięki zaangażowaniu obu stron dziś możemy pochwalić się wynikami egzaminu ósmoklasisty w klasach dwujęzycznych. Nasi uczniowie osiągnęli wyniki powyżej kraju, województwa, powiatu oraz gminy.

Uzyskaliśmy:

 • Język angielski – 91,81 %;
 • Język polski – 82,87%;
 • Matematyka – 72 %.

Plany na przyszłość ?

Mamy zamiar dalej pracować tak, by osiągać coraz lepsze wyniki na egzaminach. Ponadto:

 • organizacja wyjazdów turystycznych i edukacyjnych, podczas których można posługiwać się językiem angielskim;
 • organizacja imprez promujących język angielski i kulturę krajów anglojęzycznych;
 • rozszerzenie oferty językowej o dodatkowy przedmiot szkolny- informatyka;
 • otwarcie kolejnych klas dwujęzycznych w klasie 7.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej – jakie są procedury?

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uczniów do oddziału dwujęzycznego wraz z harmonogramem czynności będą udostępnione na stronie szkoły.