Polska Czerwona Księga zagrożonych gatunków

Uczestnicy zajęć ekologicznych zaprezentowali wybrany przez siebie gatunek zagrożony, który został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi. Zwrócili uwagę na ciągle zmniejszające się siedliska tych gatunków, ich znaczenie dla przyrody i człowieka, jak również ciekawostki związane z daną rośliną czy zwierzęciem. Na podstawie prac uczniów została wykonana gazetka w sali biologicznej.

B.Ż.