Świat w perspektywie

Istnieje wiele metod oddawania rzeczywistości na płaszczyźnie. Najbardziej znana i powszechnie stosowana metoda przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie jest odkryta w renesansie perspektywa zbieżna. W literaturze można spotkać się także z innymi określeniami tej perspektywy: perspektywa linearna, racjonalna, geometryczna.
Poniżej przedstawiam prace uczniów klas 5.

D.P.